BudaFitness  

1222 Borkő u. 12,

Budapest

+36 1 247 6032